Inleiding
Welkom op de website van de Nederlandse ¼ Ton Vereniging i.o.. In 2013 is tijdens de Lenco regatta op het IJsselmeer voor Lelystad de eerste Dutch Quarter Ton Cup (DQTC) georganiseerd, speciaal voor de vele vele jong bejaarde racemonsters die in Nederland liggen. Deze website is opgezet om eigenaren en liefhebbers van 1/4 tonners te informeren en te enthousiasmeren over evenementen en natuurlijk over de weer springlevende klasse.

Ter ere van alle DQTC’s tot nu toe zijn boeken gemaakt over de geschiedenis en ontwikkeling van de ¼ tonners met verhalen van ontwerpers, bouwers en zeilers. PDF exemplaren van de inmiddels tien (!) boeken zijn gratis te downloaden van de pagina MEDIA.

Voel je vrij om contact met ons op te nemen en bekijk ook eens onze 1/4 ton pagina op Facebook

Nederlandse 1/4 Ton Vereniging i.o.
We hebben eind 2022 besloten een officiële vereniging (geen klassenorganisatie, dat is de Noordzee Club al voor ons) op te gaan richten om de toekomst van de klasse beter te waarborgen en om 1/4 ton zeilers beter van dienst te zijn en de belangen beter te behartigen. We hadden al eens een aantal doelstellingen geformuleerd, te weten:

  • Promoten van de 1/4 ton klasse in Nederland;
  • Stimuleren van het wedstrijdzeilen in 1/4 tonners;
  • Promoten van het zeilen van 1/4 tonners in de ORC 4;
  • Het verstrekken van technische informatie met betrekking tot de 1/4 tonners, zowel wat betreft onderhoud van en reparaties aan de boot, als wat betreft de snelheid en trim van de boot;
  • Versterking van de onderlinge contacten tussen 1/4 ton zeilers (waaruit weer verdere initiatieven kunnen voortkomen zoals bijvoorbeeld gezamenlijke deelname aan wedstrijden en tochten, bemanningspools, etcetera).

Als jullie suggesties hebben horen we die heel graag via kwarttonzeilers@gmail.com