Dutch Quarter Ton Cup 2017

DUTCH QUARTER TON CUP

In 2013 werd tijdens de Lenco regatta op het IJsselmeer voor Lelystad de eerste Dutch Quarter Ton Cup verzeild. In 2014 werd het evenement uitgebreid met meer wedstrijden verdeeld over Nederland. Het evenement is een groot succes en in 2017 wordt er dan ook weer, in samenwerking met de Noordzee Club, een zo laagdrempelig mogelijke landelijke competitie georganiseerd voor de vele jong bejaarde ¼ tonners die in Nederland liggen.

DQTC mede mogelijk gemaakt door:

De website www.kwarttonzeilers.nl en het 1/4 Ton Klassenkampioenschap 2017 worden dit jaar mede mogelijk gemaakt door Jamasails!
TUSSENSTAND DQTC 2017

http://noordzeeclub.nl/media/1434/stand-dqtc-2017.pdf

Ranking

UITSLAGVERWERKING
Voor het berekenen van de ranglijstpunten van de DQTC 2017 wordt de einduitslag van de in Artikel 2 genoemde evenementen gebruikt zoals aangeleverd door het wedstrijdcomité van het evenement.

SCOREN
De puntentelling die de Noordzee Club in 2017 voor haar ORC Clubcompetitie gebruikt wordt ook bij de DQTC 2017 toegepast, waarbij het aantal starters het aantal te verdienen punten in een evenement bepaalt. Voor de DQTC 2017 tellen de punten van maximaal drie gevaren evenementen mee. De boot met de hoogste eindscore wint. Wanneer twee of meer boten een gelijk puntentotaal hebben behaald is Regel A8 van de Regels voor Wedstrijdzeilen 2013 – 2016 van toepassing.
De puntentelling is hier te vinden: www.noordzeeclub.nl/wp-content...x-Sprague-system.pdf

PRIJZEN
De prijzen in de DQTC 2017 bestaan uit de titel ‘Winnaar Dutch Quarter Ton Cup 2017’ en een door de Noordzee Club ter beschikking gestelde wisselprijs. De prijzen worden in het najaar van 2017 uitgereikt tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking van de Verbondsbezems en wisselprijzen van de Noordzee Club.

RANGLIJST
De Dutch 1/4 ton fleet streeft er naar dat de bijgewerkte standen binnen 48 uur na een gevaren evenement op www.kwarttonzeilers.nl worden vermeld.

Meedoen?

Aan de DQTC 2017 kunnen boten mee doen als:
1. de verantwoordelijk persoon aan boord a) in Nederland woont en een geldige wedstrijdlicentie heeft, of b) in het buitenland woont en lid is van een vereniging die aangesloten is bij zijn of haar Nationale Autoriteit.
2. de bemanningsleden in bezit zijn van een geldige bemanningslicentie. Deze is in 2017 gratis voor leden van een bij het Watersportverbond aangesloten vereniging.
3. de boot (aantoonbaar) is ontworpen aan de hand van de destijds geldende ¼ ton regels, of als een boot van dat type ooit aan een officiële Quarter Ton Cup heeft deelgenomen. Op www.kwarttonzeilers.nl staat een overzicht van ¼ tonners en op www.histoiredeshalfs.com staat ook veel info. Bij twijfel of onduidelijkheid besluit de Dutch ¼ ton fleet (te bereiken via inf@kwarttonzeilers.nl).

Let op: Inschrijven moet uiteraard bij de organiserende vereniging van de verschillende evenementen!